Månadsarkiv: april 2012

Den ultimata barndomen – är det att aldrig någonsin ramla och slå sig?

Man kan ju undra eftersom Nyamko Saboni tänker inrätta en ny statlig myndighet för att helt försöka eliminera barnolycksfall på våra svenska förskolor. Förskolans miljö ska vara trygg och säker för barnen.  Men tänk om Nyamko Saboni  istället för en ny myndighet hade använt dessa miljoner till att låta förskolorna slippa sjuklöneansvaret.  Detta ansvar är ett både praktiskt och ekonomiskt ok att bära. Tänk om man hade löst sjuklönefrågan (vuxnas rättigheter) genom en central försäkringslösning och istället, ur ett barnperspektiv krävt att förskolorna, kommunala såväl som fristående, skulle ersätta frånvarande pedagoger fullt ut med vikarier (barnens rättigheter).  Då skulle man lösa mycket av förskolans barnsäkerhetsproblem eftersom barnsäkerhet i mångt och mycket handlar om personaltäthet. Det är personaltätheten som garanterar barnsäkerheten utan att i onödan utarma barnens miljöer, vilket lätt sker vid ett överdrivet säkerhetsanalyserande. Låt oss slippa en ny ”tokbyråkratisk” myndighet för att utreda barnolycksfall på den plats som statistiskt sätt, i jämförelse med hemmen och allmänna platser, är den klart säkraste platsen för ett barn att vara på.

Lena Karman

Annonser

Lämna en kommentar

Under Från en pedagog till en annan...

Lou Roussling besöker SMENGLISH

Vi är glada och stolta över att Lou Roussling gav oss ett sådant härligt stöd och support för vår idé om småbarnsengelska när hon besökte vår monter vid insiration och Guldkornsmässan i Örebro i mars 2012.

-Det är precis en sådan här förskola som jag skulle önska att mitt barnbarn fick gå i, sa Lou.

Lena Karman

Lämna en kommentar

Under Från en pedagog till en annan..., Rapport från SMENGLISH pedagogcenter...